Zahvala

Turistični podmladek, člani lutkovnega krožka  in  mentorji se zahvaljujemo vsem, ki so nam stali ob strani, nas spodbujali med delom in med nastajanjem naloge ter delili z nami svoje znanje in misli.

Turistični proizvod lahko zaživi le, če ima v ozadju ustrezne ljudi, ki so pripravljeni v to vložiti del sredstev, časa in dobre volje.