Hipoteze


Janez Berčon - Gozd in ribe

Pri izdelavi projektne naloge smo preko možganske nevihte zapisali hipoteze, ki jih povzemamo v naslednjih odstavkih.

Trenutne sprehajalne poti okoli Blejskega jezera niso tematsko povezane. Prečudovito naravno okolje je premalo urejeno oz. izkoriščeno za popestritev družinskih dejavnosti. Starši tako le stežka motivirajo svoje otroke za 5,5-kilometrski sprehod okoli jezera. Z markantno in znano potjo, ki bi sprehajalce navduševala z miselnimi in gibalnimi aktivnostmi, obenem pa ljudi opominjala na skrb za naravo in predstavila okolico preko ljudskih pripovedk bi Bled ponudil še nikoli viden turistični produkt.

Idejo Zlatoroga lahko prenesemo tudi v Blejsko okolje. Najbolj znano in v tujini razširjeno verzijo te pripovedke je namreč nemški pisatelj Rudolf Baumbach napisal prav na Bledu med letoma 1874 in 1875. Domačini, ki so mu služili kot navdih za pisanje, so bili doma tudi v okoliških vaseh. Veliko zgradb na Bledu nosi ime po omembi v pripovedki. To so: Triglavska roža, Vila Zlatorog, Vila Bella (domačini jo kličejo Benečanka), lekarna Zlatorog.

Pot okoli Blejskega jezera ponuja dostopno turistično aktivnost. Zahtevnejšim gostom lahko ponudimo predlog razširjene poti okoli jezera. Okoliški hribi namreč ponujajo še neizkoriščeno turistično ponudbo in priložnost, da se poti uredijo na enoten in tematski način. Ljudje tako lahko raziskujejo naravo glede na svoj čas in sposobnosti.

 

Preko pripovedke o Zlatorogu lahko obiskovalce Bleda opomnimo na pomen skrbi za osnovne človekove vrednote, trezno presojo med trudom za materialno bogastvo in duhovno rastjo ter opozorimo na pomen ohranjanja naravnega okolja. Med učenci velja prepričanje, da v ljudeh lahko vzbudimo čut za varstvo narave le, če naravo lahko raziskujejo na lastno pest.

 

Jan Burja - Riba