Nasveti strokovnjakov in delavcev šole

Ideja o povezovanju Slovenije  skozi znanega zaščitnika narave – Zlatoroga  ̶   je bila  med učenci in učitelji hitro sprejeta. Takoj smo se zagnali v delo in ustvarili vsak dan nekaj novega. Največ idej smo dobili na delavnicah, kjer smo ustvarjali v skupinah in kjer smo mentorji učence prepustili domišljiji. Želeli smo, da sami pridejo do spoznanj in rešitev, ter da Zlatorogov krog raste tako na papirju kot v naših srcih. Ponotranjiti projekt in ga predstaviti Sloveniji, to je bil naš cilj. Preden pa smo zaključili z delom, oblikovanjem in načrtovanjem, smo se dogovorili za sestanke s strokovnjaki na področju, ki smo se ga lotili.

Izven šole smo se posvetovali:

 • z direktorjem občinske uprave Občine Bled Matjažem Berčonom,
 • s Sašo Repe,  višjo svetovalko za prostor,
 • s predsednico Turističnega društva Bled Jano Špec,
 • z direktorjem Turizma Bled Jakom Ažmanom – Zavod za pospeševanja turizma Bled,
 • z vodjo javne knjižnice Blaža Kumerdeja Bled Boženo Kolman Finžgar,
 • z gostinskimi delavci, ki imajo gostinske objekte v okolici jezera,
 • z naključnimi občani Bleda, ki jim je za okolje mar.

Z vseh strani smo dobili pozitivno kritiko in dodatno spodbudo za delo. Menijo, da je naša pot Zlatorogovega kroga velika spodbuda za povezovanje Slovenije kot celote in  velika povezava z naravo, ki nas obdaja in jo včasih ne cenimo dovolj. z našo vizijo in projektom smo se prijavili na Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU. Zelo smo bili veseli, ker nam je gospa Saša Repe, višja svetovalka na Občini Bled povedala, da smo se s tematiko in didaktičnimi igrali zelo približali njihovi trenutni viziji.

Ko bo naloga že napisana in predstavitev zaključena, se bomo predstavili še:

 • direktorju  Infrastrukture Bled magistru Janezu Resmanu in uslužbencem (sodelovanje pri eko projektih),
 • v javni knjižnici ,
 • na občnem zboru Turističnega društva Bled,
 • V TNP info centru Triglavska roža.

V šoli smo se posvetovali :

 • z mentoricama Turističnega podmladka in strokovnjakinjama na področju turističnih nalog Magdo Bogataj in Marino Vukaševič,
 • z mentorico lutkovnega krožka Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa, ki z nami sodeluje pri predstavitvi turističnega proizvoda  na  turistični tržnici,
 • z gospo ravnateljico Natašo Ahačič,
 • s pomočnico ravnateljice  Alenko Branc Demšar,
 • z učitelji, ki nam bodo pomagali pri izvedbi naloge in oblikovanju turistične stojnice (gospo Sergejo Lapajne in Jano Nerat),
 • s tehničnim osebjem šole, ki nam bo izdelalo najzahtevnejše kose za predstavitev.

Veliko smo sestankovali, se pogovarjali, na koncu pa smo za dokončanje našega projekta potrebovali veliko moči in še več volje. Ugotovili smo, da je deliti lepo in konstruktivno, tako kot pravi pregovor, ki še vedno velja: »Več glav več ve.«.

Vsem navedenim se zahvaljujemo za spodbudo,  ideje, posluh in pomoč.