Metode dela

Ana Ražen - Lovec

Metode dela, ki smo se jih posluževali pri nastajanju naloge, so bile:

 • nevihta možganov, s katero smo iskali ideje za nalogo;
 • razgovor z učitelji o izvedenih projektih v zvezi z ureditvijo tematskih poti v okolici šole (mentorice projekta Zdrava šola, mentorice projekta Eko vrt, biologinja, učiteljica likovne vzgoje, idejna pobudnica šolskega cvetličnjaka, učitelji za tuji jezik in drugimi delavci šole); ogled in fotografiranje trenutnega stanja ceste okoli jezera nam je omogočil bolj celosten pregled naravnih danosti okoli jezera;
 • razgovor s krajinskimi arhitekti;
 • razgovor s predstavniki Občine Bled, Turističnih društev Bled in Zasip, Planinskega društva Bled, Zavoda za kulturo in ponudniki turističnih in gostinskih storitev na Bledu;
 • pregled literature in zapisov o Zlatorogu:
  • Kunaver, Dušica in Lipovšek, Brigita: Zlatorog: v pripovedi in resnici, Ljubljana: samozaložba Dušica Kunaver, 2011.
  • Abram, Joža: Zlatorog, Ljubljana: Založba drama, 1934.
  • Aškerc, Anton: Zbrano delo, knjiga  3: Zlatorog; Primož Trubar; Mučeniki [besedilo pripravil in opombe napisal Vlado Novak], Ljubljana: Delo, 1985.
  • Baumbach, Rudolf: Zlatorog: eine Alpensage, Stuttgart: J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1911.
  • Deschmann, Karel: Beiträge zur Landeskunde Krains II. Der Triglaugletscher und die Spuren einstiger Gletscher in Oberkrain. V Laibacher Zeitung (21. 2.1868), Nr. 43.
 • pravljica po pravljici, kjer so otroci napisali svojo verzijo Zlatoroga, ki so ga umestili na Bled.

Poleg zgoraj naštetih metod smo nekaj zamisli in idej dobili tudi pri delu v skupinah, v turističnih prospektih, na medmrežju, v pogovorih s starši, učitelji in turističnimi delavci.