Interaktivni elementi na postajah

V dobi interneta je za mlade raziskovalce iskanje informacij na medmrežju samoumevno. Zato smo za naš projekt uredili spletno stran  http://zlatorog.splet.arnes.si , kjer smo v internetni obliki predstavili našo seminarsko nalogo. V sklopu priprav na tržnico bomo posneli tudi interaktivne video-zgodbe, ki jih bomo prav tako objavili na spletu.

Spletna stran bo služila tudi kot prevajalnik za tuje goste. Vsako postajo lahko opremimo s QR kodo, ki lahko služi kot povezava do informacij. Tako bomo v naravi porabili manj prostora, prihranili na stroških, turistom ponudili več informacij in imeli možnost, da vsebino posodabljamo.

Ker je vsak telefon že opremljen s fotoaparatom, bi obiskovalce lahko tudi motivirali k nalaganju razglednic na strežnik. Obiskovalcem strani bi tako omogočili vpogled v doživetja posameznih turistov ter tako poskrbeli za redno samodejno osveževanje vsebine na strežniku. Pot okoli jezera bi opremili s polnilci za telefon, ki bi se napajali preko sončne energije in tako opozarjali na možnost uporabe alternativnih virov energije.

Možnosti za vključitev interaktivnih elementov so seveda ogromne. V dobi interneta stvari (Internet of Things) bi morebitne vlagatelje poprosili za razvoj dodatnih interaktivnih elementov, ki bi omogočali posredovanje fotografij in dosežkov otrok na e-poštne predale gostov.

Ker pot poudarja kvalitetno preživljanje družinskega časa, prva stran spletnega portala vsebuje obvestilo o varni rabi interneta in pomembnosti preživljanja prostega časa v naravi.