Ne razjezimo blejskega Zlatoroga

Naslovna slikaKer je bilo  naše vodilo povezovanje narave, ljudi in celotne Slovenije, smo naše moči združili z magičnim bitjem- simbolom Slovenije-gora- visokogorja – Zlatorogom. Izhajali smo iz ugotovitve, da je nemška  različica pripovedke Zlatorog nemškega avtorja Rudolfa Baumbacha nastala prav na Bledu. To mitično bitje z zlatimi rogovi je že v 19. stoletju preko literarnega sveta opozarjalo ljudi, kako pomemben je spoštljiv odnos do narave.

Cilj naloge je ustvariti turistično pot (Zlatorogov krog) okoli Blejskega jezera, ki bi z nalogami in izzivi,  ljudi ozavestila o pomembnosti narave in sožitju ljudi z njo. V nalogi smo predstavili, kje bo pot potekala in kje bodo postavljene ključne točke z nalogami in izzivi. Osnovni zeleni krog bo postavljen na šestih ključnih mestih okoli jezera in bo obiskovalca popeljal okoli jezera. Na zadnji točki bo preko nalog okoli jezera dobil Zlatorogov ključ do zaklada. Bistvo je, da ugotovi, da je zaklad narava in pogled preko jezera na Triglav.

Zlatorogov krog je namenjen vsem turistom, naša ciljna skupina pa so otroci in starši.

V nalogi smo predstavili tudi načine trženja in finančni načrt. Naša ideja je podprta tudi s strani Občine Bled, saj trenutno poteka tudi Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU. Veseli nas, da bodo naše predloge, skice in načrte predstavili izbranemu izvajalcu natečaja. Tako bo lahko naš produkt zaživel s pomočjo Občine Bled in bo pokrit velik del stroškov. Mi bomo poskrbeli za trženje in promocijo  s strani šole. Vključili bomo še občinske in okoliške medije ( radio, novice, e –novice,..) saj bomo le s pomočjo lokalne skupnosti lahko nalogo predstavili širši javnosti. Nalogo bo mogoče dobiti in si jo ogledati v šolski in  javni knjižnici, podarili pa jo bomo še Občini Bled, Turističnemu društvu Bled, Zavodu za pospeševanje turizma, Infrastrukturi Bled in vsem, ki jih bo naša naloga zanimala.