Turistični proizvod

TEMATSKI KROG: NE RAZJEZIMO BLEJSKEGA ZLATOROGA

V okolici jezera smo izvajali različne oblike delavnic in tako začeli z oblikovanjem tematskega Zlatorogovega kroga. Prebrali smo pravljico o Zlatorogu in ga skozi  pogovor in igro umestili v problematiko današnjega sveta, tudi našega kraja. Izpostavili smo slab odnos do narave. Pogovorili smo se o uničevanju le-te, o ekologiji, o umiranju in izumiranju živalskega in rastlinskega sveta. Učenci so nato napisali svojo različico sodobne pravljice o Zlatorogu z naslovom  Ne razjezimo blejskega Zlatoroga.

Povezali smo se s šolsko lutkovno skupino in se dogovorili za sodelovanje.

Po  uvodu smo začeli ustvarjati točke in dejavnosti ob le-teh. Ugotovili smo, da morajo biti zanimive, igrive, privlačne, predvsem pa poučne. Dogovorili smo se, da bi za izvedbo mobilov, tabel in didaktičnih klopi uporabili les. Učenci so nato po skupinah sestavili točke, jih podkrepili z dejavnostmi in narisali predlogo.

Turistična ponudba bo vključevala možnost vodenega obiska poti s pomočjo usposobljenih šolskih vodnikov in možnost samostojnega ogleda brez vodenja.

VODENI OGLEDI

Potekali bodo po dogovoru s turističnim podmladkom, turističnimi društvi, hoteli, agencijami, turističnimi kmetijami, društvi in šolo.

Vsak turist oziroma obiskovalec bi na začetku poti dobil   Zlatorogov zemljevid, ki bi ga dopolnjeval tekom poti.

SAMOSTOJNI OGLEDI

Turist  bo s pomočjo Zlatorogovega zemljevida, ki ga bo lahko dobil v Turističnem društvu Bled ali v določenih gostinskih objektih, krog prehodil sam.

ZEMLJEVID ZLATOROGOVEGA  KROGA

Matevž Poljanec - Zemljevid