4. točka: Zemlja – rojstvo

NASLOV ZEMLJA – rojstvo
Podnaslov Kamenine in zemlja so osnova
LOKACIJA Velika Zaka – ravnica pred ovinkom,  pod Ojstrico
OBLIKA Stoječi mobil s kameninami, raziskovalne škatle
SKICA  4. točka: Zemlja - rojstvo
OPIS

Na stojalu s kovinskim drogom so  nanizane različne kamenine, ki se nahajajo okoli Blejskega jezera. Kamenine so  na sredini zvrtane in nataknjene na drog. Tako jih bo obiskovalec lahko vrtel, tipal, prepoznaval.

Druga dejavnost: skrivnost v zabojčku. V lesenih škatlah so  različne vrste zemlje, pesek, prod, mivka … V škatlah je  odprtina, skozi katero obiskovalec lahko tipa in vonja materiale. Skušali bodo ugotoviti, kaj je v škatli in s tem urili in preverjali svoje čute.

Na tabli z navodili za dejavnost in raziskovanje so  tudi napotki za telesno aktivnost, vaje za vitalnost.

Pod skrivnostnimi zaboji je  napeta gibalna mreža- za preciznost in dodatno telesno dejavnost za otroke.

Če bodo  nalogo uspešno raziskali, bodo dobili nov, četrti žig.

Pot vodi  naprej proti Vili Bled po lesenem mostišču. Navodilo bo, da mimogrede »potipajo« in povonjajo jezersko vodo.

NAMEN Dati zemlji vrednost – hrana, obstoj, moč, obilje, dobra letina; povezati telo z zemljo, kameninami.
CILJI
  • Spodbuditi ljudi k spoštovanju zemlje. Zemlja nam daje hrano.
  • Spodbuditi čute – voh, tip.
  • Poudariti, da je zemlja vse (strohnelo listje, trava, les, zdrobljeno kamenje, odmrle živali …).
  • Povezati zemljo s svetlobo, soncem, toploto, rastjo rastlin,..
  • Narediti nekaj vaj za vitalnost (zemlja je simbol rojstva).