Razvijanje turističnega proizvoda

Matevž Poljanec - Riba

Skozi pogovore in v okviru delavnic, ki smo jih izvajali ob jezeru, smo ugotovili, da ima Bled veliko poti, nekaj tematskih, še več pa skrivnih neopaženih potk, ki so zanimive, skrivnostne, zapuščene in potrebne pozornosti. Kljub želji, da bi  razvili popolnoma novo pot, je naša odločitev padla, ko smo ugotovili, da je temeljna pot okoli jezera polna ljudi, a hkrati osamljena. Tako otroci  kot odrasli se radi sprehajajo, tečejo, rolajo, kolesarijo, a  jim manjka motivacija za raziskovanje narave  in sožitje z njo.

In zakaj ne bi sonca prikazali še kako drugače, zakaj ne bi vode povzdignili do neba- saj je res povsod, zakaj ne bi  živali, dreves, rož, jezerskih rib, kamenin spojili spet nazaj z ljudmi  v sožitje, tako kot je bilo od vekomaj. Zakaj ne?

In ker je naše vodilo stik z naravo, spoštovanje okolja, povezovanje živih bitij, povezovanje ljudi, predvsem pa krog prijateljstva razširiti ne samo na Bled in med ljudi, temveč tudi po vsej Sloveniji, smo naše mo

či združili z magičnim bitjem, simbolom Slovenije, gora,  visokogorja – Zlatorogom.

Res je, da izvira izpod Bogatina, a hkrati je res, da je Slovenija majhna in da njegova moč lahko sega vsepovsod.

Da je ravno Zlatorog temelj naše naloge je več razlogov:

 • že v davnih časih je pokazal  moč in se zavzel za naravo,
 • pravljica nazorno prikaže,  kaj se zgodi, če človek narave ne spoštuje,
 • je simbol Slovenije in njenih vršacev,
 • je svetovno znan,
 • najbolj znana različica pripovedke Zlatorog nemškega avtorja Rudolfa Baumbacha je nastala prav na Bledu,
 • da bi dokazali, da se Slovenci lahko povezujemo tudi preko zgodb, pravljic, narave in igre, ne pa da tekmujemo za stvari, ki so skupne vsem nam.

PREDSTAVITEV IDEJE O TEMATSKEM ZLATOROGOVEM KROGU

Tematski Zlatorogov krog Ne razjezimo blejskega Zlatoroga bo  postavljen na promenadni poti okoli jezera. Krog se lahko širi navzven glede na željo in zahtevnost obiskovalca. Osnovni zeleni krog bo postavljen na šestih ključnih mestih okoli jezera. Ideja je, da bi se krog lahko razširil v dodatni zunanji krog, ki bi ponujal še hojo na griče okoli jezera ( Grajska skala, Stan, Osojnica, Straža, Smreka velikanka nad Veliko Zako ).

Vsaka ključna točka ima svoj pomen.

Predstavljajo naravo :

 • človek  – sožitje ali uničevanje
 • povezanost narava  – človek-v pravljici
 • živali (ribe, potočni rak, školjke, race , labodi)  in VODA
 • kamenine –  zemlja
 • gozd – drevesa
 • rastlinstvo  –  rože

Točke naj bi  predstavljale naravo in naj bi obiskovalca popeljale nazaj v preteklost, kjer je bila narava še vedno spoštovana.

Skozi igriv način bomo ozavestili človeka in ga spodbudili k razmisleku ali dejanju, kako naravi spet stopiti naproti.

Na točkah bodo postavljene  dejavnosti ali informacijske table z motivacijsko vsebino.

Na vsaki točki bo obiskovalec na Zlatorogov zemljevid (vodnik) zbiral simbole kroga in na koncu, na zadnji točki, prišel do ključa –   blejskega zaklada, ki je skrit, a hkrati vsem na očeh.

Zaklad je Bled in njegova narava z jezerom, ki ima dejansko obliko ključa. Zaklad je tudi Triglav, ki je viden v vsem svojem sijaju.

Bistvo je spoznati, da imamo vse, a je le-to potrebno čuvati in spoštovati, nekje, žal, pomagati, da se narava vrne v prvotno stanje.

Zlatorogov krog bo namenjen staršem z otroki (motivacija za hojo okoli jezera –  gibanje), učencem, občanom Bleda in vsem, ki bi jih pot zanesla na Bled.

UMESTITEV IDEJE V PROSTOR IN ČAS

Da bo naš Zlatorogov  krog zaživel in da  ga bomo v resnici lahko postavili, bomo potrebovali veliko podporo  s strani Občine Bled, Turističnega društva Bled, Turizma Bled, gostinskih ponudnikov okoli blejskega jezera, Infrastrukture Bled, OŠ Bled in obrtnikov Bleda (pomoč pri postavitvi in oblikovanju točk) in donatorjev.

Ker ga želimo umestiti prav v okolico jezera, bomo potrebovali kar nekaj dovoljenj in pomoči različnih izvajalcev ter lastnikov parcel.

Zlatorogov krog si želimo postaviti v roku dveh do treh let in ga potem s strani šole vzdrževati.

Želimo, da naša ideja zaživi.

Screen Shot 2016-02-15 at 17.13.21